વિરેનના ત્રણ સુત્રો


જયારે જીવનમાં નિરાશા જેવું લાગે ત્યારે નીચેના ત્રણ સુત્રો યાદ કરી જવા:

૧. ના મામા કરતા કાના મામા સારા

૨. જગ્યા ત્યારથી સવાર

૩. ક્યારેય ભૂતકાળને જોઈને દુઃખી ના થવું.

Advertisements

About વિરેન શાહ

મારા બ્લોગ પર આપણું સ્વાગત છે. હું મૂળે અમદાવાદનો અને યુંએસેના ડલાસ શહેરમાં રહું છુ. મારા વિચારોને અહી બ્લોગ સ્વરૂપે પ્રસ્તુત કરું છુ. આપનો અભિપ્રાય આવકાર્ય છે.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to વિરેનના ત્રણ સુત્રો

  1. dineshtilva says:

    ભૂતકાળને ભૂલી જાજો, બાળપણ યાદ રાખજો… “બિન્દાસ બાળપણ”
    http://www.facebook.com/dineshtilva?sk=info

  2. વિરેનભાઈ તમારા ત્રણ સૂત્રોમાંથી બે તો જાણીતી ગુજરાતી કહેવત છે!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s